DOBROVOĽNÁ VEREJNÁ FINANČNÁ ZBIERKA

Nezisková organizácia Liberi semper, n.o. sa rozhodla pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom v boji s doposiaľ nevyliečiteľnými chorobami.

Vyhlásili sme dobrovoľnú verejnú finančnú zbierku na celom území Slovenskej republiky. Zbierka trvá od 12.8.2021 do 31.12.2021.

Registrové číslo verejnej zbierky 000-2021-025941

Liberi semper, n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v zmysle ust. § 2 ods. 2 písmena a), b) a c)

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v

znení neskorších predpisov poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zriadenie rehabilitačného centra pre zdravotne ťažko postihnuté deti.

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

Vytvorenie informačnej platformy pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodičov.

Organizovanie finančných zbierok pre potreby zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých.

Odstraňovanie bariér v spoločnosti.

Organizovanie vzdelávacích a rehabilitačných kempov pre zdravotne ťažko postihnuté deti.

Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Príspevky z blogu

Materiálna a potravinová pomoc pre deti a seniorov

/
V mesiaci október a november 2021 sme v spolupráci s Úsmev…

Leto s Ivkom

/
Keď som bol malý, v TV vysielali seriál Leto s Katkou. Ja…

Dobrovoľná verejná finančná zbierka

/
Nezisková organizácia Liberi semper, n.o. sa rozhodla pomôcť…

Podanie v poradí 11 dávky lieku Spinraza

/
Dňa 23.5.2021 bola nášmu synovi Ivkovi Raganovi podaná 11…

Pošlite nám mail

© Autorské práva - Liberi semper, n.o.