Nezisková organizácia Liberi semper, n. o. bola založená na podporu rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Sídlo neziskovej organizácie je v Medzilaborciach, mestská časť Borov. Rodinám sme začali pomáhať doručovaním adresnej potravinovej pomoci.

Postupom času sa naše zameranie rozšírilo aj na iné ohrozené skupiny obyvateľstva a to núdznych, seniorov v domácnostiach, domovoch seniorov, kňazov vo výslužbe, deti v zariadeniach predprimárneho a primárneho vzdelávania… Pomoc sme začali poskytovať v Prešovskom a Košickom kraji. Po zmene podmienok v aplikácii Foodiverse sa nám v spolupráci s Lenkou Bašnákovou otvorili úplne nové možnosti potravinovej pomoci na území celého Slovenska z prevádzok jedného z najväčších obchodných, potravinových reťazcov.

Vytvorili sme projekt Foodfighters – Záchranari jedla, ktorý zastrešuje 74 partnerských organizácií z verejného a neziskového sektora a viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú preberať potraviny v prevádzkach obchodného reťazca a adresne ich doručovať ohrozeným skupinám obyvateľstva.

V roku 2023 sme ako organizácia Liberi semper, n. o. boli nominovaní na ocenenie Srdce na dlani v Bratislavskom kraji v kategórii organizácia. Rovnako náš projekt Foodfighter bol nominovaní v kategórii skupina a ocenenie Srdce na dlani za rok 2023 získal.

Pravidelne darovaním potravín podporujeme projekt Zdravé regióny. V rámci projektu Foodfighters sme v roku 2023 zachránili viac ako 250 ton potravín čo je v prepočte 595000 porcií jedla. Mesačný dosah je na viac ako 30000 osôb na území celého Slovenska.

Už dnes pracujeme na zmluvných podmienkach s ďalším obchodným reťazcom, ktorý má na Slovensku 160 obchodných prevádzok. Chceme zachrániť ešte viac potravín a pomôcť tak ešte väčšej skupine núdznych na Slovensku.

Food fighters je projekt zameraný nie len na záchranu potravín z potravinových reťazcov, ale je o niečom viac nadčasovom: myslení a prepojení ľudí, ktorí rozmýšľajú „UBUNTU“. Tým, že pomáhame znižovať uhlíkovú stopu, pomáhame so 74 ďalšími organizáciami prepájať, spájať a zapájať ľudí nielen do záchrany jedla, distribúcie, ale popri tom vytvárame ostrovčeky, komunity ludi, ktorí vylepšujú sociálne otázky, vzdelávanie, zlepšujú sociálne pomery zdravotne znevýhodnených ľudí a ľudí na okraji spoločnosti.

Za posledný rok a pol sme sa v rámci Slovenska spojili (cca 500 dobrovoľníkov) Stále sú regióny na Slovensku kam z nedostatočných ekonomických aj logistických dôvodov potraviny pre ohrozené skupina obyvateľstva nedokážeme doručiť. Snažíme sa pomôcť každému kto to potrebuje ale nie vždy sa to dá, tiež máme svoje hranice.

Staňte sa našimi podporovateľmi vďaka
jednorazovému alebo pravidelnému príspevku.

Transparentný účet: SK6783300000002401985831

Liberi semper, n.o.

je nezisková organizácia, ktorá v zmysle ust. § 2 ods. 2 písmena a), b) a c)

zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v

znení neskorších predpisov poskytuje nasledovné všeobecne prospešné služby

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zriadenie rehabilitačného centra pre zdravotne ťažko postihnuté deti.

Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť.

Vytvorenie informačnej platformy pre zdravotne ťažko postihnuté deti a ich rodičov.

Organizovanie finančných zbierok pre potreby zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých.

Odstraňovanie bariér v spoločnosti.

Organizovanie vzdelávacích a rehabilitačných kempov pre zdravotne ťažko postihnuté deti.

Tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt.

Príspevky z blogu

Výdajňa 01 Liberi semper, n.o.

/
S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 1.10.2022 sme uviedli…

Pomoc pre bojovníka s SMA II. Ivka Ragana

/
Volám sa Ivko Ragan, mám 5 rokov. Život mi komplikuje vrodená…

Ivko SMA2, podanie 14. dávky Spinraza

/
Dňa 22.6.2022 bola podaná Ivkovi 5 rokov, trpiacemu Spinálnou…

MTB preteky Hrhovský divočák

/
Dňa 11.6.2022 sme sa zúčastnili ako partner organizátora…

Potravinová pomoc v máji

/
V mesiaci máj sme odovzdali potravinovú pomoc už 30 rodinám,…

Potravinová pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám

/
Nezisková organizácia Liberi semper, n.o. vytvorila projekt:…

Ďakujeme

Deti, ktoré sa nikdy nepoznali, deti s iným životným…

Materiálna a potravinová pomoc pre deti a seniorov

/
V mesiaci október a november 2021 sme v spolupráci s Úsmev…

Pošlite nám mail

© Autorské práva - Liberi semper, n.o.