Potravinová pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám

Nezisková organizácia Liberi semper, n.o. vytvorila projekt: Potravinová pomoc zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodinám.

Po splnení podmienok sme nadviazali spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. Veľká vďaka patrí pánovi riaditeľovi Mgr. Markovi Urdzikovi, ktorého priama pomoc pre rodiny, kde sú zdravotne znevýhodnené deti zaujala.

V rámci tohto projektu od januára 2022, každý mesiac, vždy posledný týždeň, dodávame potravinovú pomoc pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi v Košickom a Prešovskom kraji. K dnešnému dňu pomáhame 25 rodinám. Potraviny dodávame, vždy do rúk konečného prijímateľa. Sme presvedčení, že zdravotne znevýhodnené deti by mali pravidelne rehabilitovať alebo kondične zlepšovať svoju fyzickú zdatnosť pod odborným dohľadom. My, rodičia, im v tomto musíme pomáhať. Znížením režijných nákladov v domácnostiach, kde je zdravotne znevýhodnené dieťa alebo deti, vzniká priestor pre zvýšenie intenzity rehabilitácie, kondičného tréningu alebo preklenutie iných výdajov.

Pokiaľ budú dostupné potraviny z Potravinovej banky, projekt bude naďalej pokračovať.

Chceme týmto požiadať šľachetných ľudí, ktorí chcú pomôcť s financovaním prevádzky vozidla, ktoré slúži na rozvoz potravinovej pomoci, môžete tak urobiť na transparentný alebo bežný účet neziskovej organizácie Liberi semper, n.o.:

Bežný účet:

SK0283300000002601950852

Transparentný účet:

SK6783300000002401985831

Ďakujeme.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *